Ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο