Ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του Ν. 4369/2016 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

103260_1697_2019-1

Σχολιάστε