Ορισμός μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών και Αξιολογητών για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 “Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Σχολιάστε