Ορισμός άμισθου συμβούλου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 24 8 2018 ΨΟΦ17ΛΗ-Π2Λ

Σχολιάστε