Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές του Δήμου Καρύστου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

ΔΑΕΦΚ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ_ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ 13-10-2020