Ωράριο εκ περιτροπής υποχρεωτικής λειτουργίας πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Π.Ε. Φθιώτιδας κατά τη χειμερινή περίοδο από 1/10/2020 έως 30/4/2021

ΨΖ3Ν7ΛΗ-00Γ signed-3122

Σχολιάστε