Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ και ΓΛΥΚΩΝ ΤΑΨΙΟΥ” με την επωνυμία “ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Γεωργίου”

πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο