Π.Ε.Βοιωτίας: Γνωστοποίηση λειτουργίας μετά από επέκταση της δραστηριότητας Κέντρο αποθήκευσης και διανομής (ΚΑΔ) ιδιοκτησίας TRADE LOGISTICS AEBE

1124968.001 ΓΝΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TRADE LOGISTICS 2022