Μήνυμα της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Βοιωτίας, Φανής Παπαθωμά, για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018