Μη αναγκαιότητα έκδοσης πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2450009 ″Ευρύτερη περιοχή Γαλαξειδίου″, από το έργο «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ- 1201406», της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ σε θέση πλησίον Γαλαξιδίου της ΔΕ Γαλαξιδίου, του Δ. Δελφών, ΠΕ Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ψ6ΘΜ7ΛΗ-Θ5Υ

Σχολιάστε