Μη αναγκαιότητα έκδοσης πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2440002 ″Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος″, από το έργο «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Ασύρματης Σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ (κωδικός σταθμού ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ Τ/Κ -0150065) σε θέση πλησίον Λ. Υπάτης της ΔΕ Υπάτης του Δ. Λαμιεών ΠΕ Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΨΟΙΧ7ΛΗ-0Τ6

Σχολιάστε