Μη αναγκαιότητα έκδοσης πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 µε κωδικό GR2430001 ” ΟΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΛΟΥΧΙ)”, για το έργο «Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας της Cosmote, με κωδική ονομασία “140 2096 ΒΕΛΟΥΧΙ-Χ”» στη θέση ” Βελούχι ” Δήμου Καρπενησίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7ΤΡ77ΛΗ-ΦΗΕ(1)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-1

 

 

 

ΩΑΓΛ46Μ9Υ4-ΕΡ7(1)

Σχολιάστε