Μη αναγκαιότητα έκδοσης πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2420012« Όρος Όχη, παράκτια ζώνη και νησίδες», από το έργο «υφιστάμενος σταθμός ξηράς σταθερής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣ 0130215»» σε θέση πλησίον ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ, Δ.Ε. Καφηρέως, Δ. Καρύστου, Π.Ε Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ

Σχολιάστε