Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιότητας σύγκλησης Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, για επιβολή του μέτρου «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ, ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-2019-1