Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 ΜW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΑΪΔΟΥΡΟΡΑΧΗ Α.Ε. – Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση ΄΄Μαυροπλαγιά – Γκελεσίτης – Μαυροβούνι» του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΑΙΟΛΙΚΑ-ΠΑΡΚΑ-ΓΑΙΔΟΥΡΟΡΑΧΗ-Α.Ε.-Κ.-ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ-ΣΙΑ-ΟΕ-ΤΑΝΑΓΡΑ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε