Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,5 MW της εταιρείας «ONUBA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» στη θέση «Πλατίκι» των Δήμων Χαλκιδέων και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε