Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( M.Π.Ε) για την επέκταση ισχύος αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 21 ΜW σε 33 ΜW, της εταιρείας ΄΄Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΕΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Στέρνιζα ΄΄, Δ.Ε Πλαταιών , του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε