Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,4ΜW της ΄΄ ENERGY TRADING ΑΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΡΥΦΗ΄΄ ΔΕ Δεσφίνας του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΕΝΕΡGY TRADING Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ-1

Σχολιάστε