Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας <> με την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND και συνεγκατάστασημε την εταιρεία COSMOTE, με κωδική ονομασία θέσης << ΣΚΟΥΡΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1006243>> στη θέση <<Μεγάλο Βουνό >>, του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας