Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου “Βελτίωση της ΠΕΟ Λαμίας – Δομοκού στο τμήμα από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ.Σώζοντα ” ( ΠΕΤ )¨:1907138513

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ -ΔΟΜΟΚΟΥ-ακρ1(1)

Σχολιάστε