Ορθή Επανάληψη-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου “Βελτίωση της ΠΕΟ Λαμίας – Δομοκού στο τμήμα από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ.Σώζοντα ” ( ΠΕΤ )¨:1907138513, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86..σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ -ΔΟΜΟΚΟΥ -ΑΚΡ

Σχολιάστε