Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :<< Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Κων/νου >> στο Δήμο Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας

ΕΕΛ ΑΓ. ΚΩΝ-ΝΟΥ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ-ΑΚΡ

Σχολιάστε