Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων Τ.Κ. Στενής΄΄ στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας,

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜ. Τ.Κ. ΣΤΕΝΗΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ-1

Σχολιάστε