Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με κύση βιομάζας, ισχύος 999ΚW, της ΄΄ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ», Τ.Κ. Σωληναρίου του Δήμου Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ.-ακρ-1

Σχολιάστε