Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας ΄΄ ΕΠ.ΑΛ. ΜΕ. Α.Ε. ΄΄ που λειτουργεί στη θέση ΄΄ ΜΑΔΑΡΟ΄΄ του Δήμου Τανάγρας της Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

Μελέτη Π.Ε.

Σχολιάστε