Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 45.000 κοτόπουλων πάχυνσης ,ιδιοκτησίας της εταιρείας <<ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ>> στη θέση <<Παλαιοχώρι-Ριτσώνα>> ,Τ.Κ βαθέως ,Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος , του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΡΙΤΣΩΝΑ-ακρ

Σχολιάστε