Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 20.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας του Γεωργίου Σταματούκου, με ενοικιαστή την εταιρεία «ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ», στη θέση ΄΄ Παλαιοπαναγιά ΄΄, Τ.Κ. Τριάδας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ- ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ -ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ_ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ_Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε