Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας εκτροφής πέστροφας ,δυναμικότητας 45.000 κιλών /ετησίως και καπνιστήριο δυναμικότητας 760 κιλών /εβδομάδα ,στη θέση <<Ελληνικό ή Πέτακας >>του Δήμου Ορχομενού Ν.Βοιωτίας της εταιρείας <<ΠΕ.ΚΑ.ΣΟ.>> του Πέτρου Γ.Δήμου