Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά την περιβαλλοντική αδειοδότηση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 50.000 κοτόπουλων πάχυνσης ,ιδιοκτησίας της εταιρείας <<ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ>> στη θέση << Μνήμα Κάτη>> ,Τ.Κ Βαθέως , Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος , του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Εύβοιας, σ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ Δ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑ-1

Σχολιάστε