Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης πλωτής μονάδας Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών, δυναμικότητας 1.078 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων από την θέση ΄΄Κοκκαλάκι΄΄, Τ.Κ. Δαφνούσας Δ.Ε. Κηρέως του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας, στη θέση ΄΄Όρμος Κόφινας΄΄ του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας, της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε»

ΜΠΕ_ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.-Δ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε