Μελέτη Περιβάλλοντος για τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,9 MW της εταιρείας ¨ENVITEC Α.Ε ¨ στη θέση <<ΠΟΛΥΡΕΜΑ -ΞΕΡΟΠΟΥΣΗ >> Δ.Ε. Στυραίων του Δήμου Καρύστου στο Ν.Ευβοίας

227 12072019 ENT (1)

Σχολιάστε