Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο του έργου -Επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου Διαδημοτικού ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Εύβοιας στη θέση <<Γιαμίνα Δοκού >>, Δήμο Χαλκιδέων Π.Ε. Εύβοιας 

291 16082019 ΕΝΤ

Σχολιάστε