Μελέτη Περιβάλλοντος γιά την τροποποίηση -ανανέωση της αρ.57356/6159/20-08-2010 αποφασή μας. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 3658/159713/25-09-2015 αποφασή μας ,υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας (ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ),δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης ιδιοκτησίας του Δημητρίου Ζιώγα σε γήπεδο εμβαδού 20.506,80 τ.μ. στη θέση <<Άσπρα Λιθάρια>>Δ.Δ.Αφρατίου του Δήμου Ληλαντίων Ν.Ευβοίας

ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΚΡ

Σχολιάστε