Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση ΑΕΠΟ φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,55 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.- ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ στη θέση «ΙΣΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙ» του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας.

ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Σχολιάστε