Μελέτη περιβάλλοντος Ανανέωσης -Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ¨Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Κίρρας -αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας ¨στο Δήμο Δελφών Ν.Φωκίδας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΑΚΡ

Σχολιάστε