Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα ισχύος 990 KW, της ατομικής επιχείρησης ΄΄ ΧΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΄΄στη θέση «Μερασιές», Τ.Κ Αχλαδέας, του Δήμου Δομοκού, Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ – ΧΑΡΜΠΗ ΙΩΑΝΝΗ -ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε