Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων/ βιορευστών, ισχύος 0,1 ΜW, της ΄΄ ΖΥΓΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΄΄ στη θέση «Λαμψακού», της ΔΕ Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, του Ν. Φθιώτιδας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ – ΖΥΓΟΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε