Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) Ν. Αρτάκης» στο Δήμο Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ-Δ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -EYBOIΑΣ

Σχολιάστε