Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου « Αποχέτευση ακαθάρτων & ΕΕΛ οικισμών Ν.Στύρων, Στύρων Δήμου Καρύστου », σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

 

  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε