Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου και μονάδας θραύσης – ταξινόμησης αδρανών υλικών της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ» στη θέση ΄΄ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ΄΄ Τ.Κ. Αλμυροποτάμου Δ.Ε Στυρέων Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ- Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ -EYBOIΑΣ

Σχολιάστε