Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μονάδας ΄΄ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ.& Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε. ΄΄ ( πρώην ΄΄ ΓΛΑΥΚΗ Α.Ε ΄΄)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε