Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 24 MW της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στις θέσεις ΄΄Μόρνος΄΄ (16 MW) και ΄΄Λαυριά΄΄ (8 MW) του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας

ΜΠΕ-ΓΚΑΜΕΣΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΑΕ-Δ-ΔΩΡΙΔΑΣ-ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε