Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 11,5 MW της εταιρείας «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΕΠΕ» στη θέση «Τρίκορφο» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-QUEST-ΑΙΟΛΙΚΗ-ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-ΤΡΙΚΟΡΦΟ-ΕΠΕ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε