ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26,4 MW της εταιρείας «GADIR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» στη θέση «Τσούκες» των Δήμων Χαλκιδέων και Θηβαίων στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε