Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,8 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Γκαλόσι – Ρικέζα» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας

ΜΠΕ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. - ΚΑΡΥΣΤΟΣ - ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε