Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12MW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΜΙΚΡΟΒΟΥΝΙ ΄΄ των Δήμων Ορχομενού και Λοκρών στους Ν. Βοιωτίας και Φθιώτιδας αντίστοιχα

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε