Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου ΄΄ Βελτίωση οδικού κόμβου Ε.Ο. 27 – θέση ΒΙΟ.ΠΑ Άμφισσας ΄΄ στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας

ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο.27 ΘΕΣΗ ΄΄ ΒΙΟ.ΠΑ ΑΜΦΙΣΣΑ΄΄-ΑΚΡ

Σχολιάστε