Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου ΄΄ Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – όρια Νομού ΄΄ στο Δήμο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας

ΑΣΦΑΛΤ. ΄΄ ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΄΄ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΑΚΡ(1)

Σχολιάστε