Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου ΄΄ Κατασκευή ΒΙΟ.ΚΑ και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε.Πλαταιών Δήμου Θηβαίων ΄΄ στο Ν. Βοιωτίας

ΒΙΟΚΑ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ -Ν.΄ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΑΚΡ

Σχολιάστε