Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων της εταιρείας ΄΄ AΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Ε.Π.Ε. ΄΄ στο 1ο χλμ. Επ. Οδ. Σχηματαρίου – Χαλκίδος στο Σχηματάρι Βοιωτίας

ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Ε.Π.Ε- ΒΟΙΩΤΙΑ.

Σχολιάστε